top of page

 

 

verslag van de activiteiten 2017

Er zijn vele activiteiten ontwikkeld om het doel van onze gemeente, het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus, mogelijk te maken.

Het kerkgenootschap heeft diverse muziekavonden en opwekkingsdiensten georganiseerd, waar wij vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontmoeten, mede als gevolg van de diverse promotie activiteiten welke ondernomen zijn.

Tevens zijn deze activiteiten bedoeld als opbouw en bemoediging van de locale gemeente. Teams uit onze gemeente hebben meerdere malen andere zustergemeenten ondersteund. Ook in het buitenland. In 2017 gingen we met een groep gelovigen uit de Zoetermeerkerk naar London(EN). Rond pasen en kerst zijn er ook speciale activiteiten geweest, met de bedoeling dat mensen uitgenodigd kunnen worden om kennis te maken met de gemeente.

 

 

Financiele paragraaf:

De inkomsten uit giften en allerlei andere inkomsten bedroegen € 23.160,44.  De totale uitgaven was € 23.095,22. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op het betalen van de huisvestingskosten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om hun geloof te delen. Daarnaast worden er veelvuldig kerk activiteiten georganiseerd, hetzij lokaal dan wel op locatie (incidenteel internationaal) om het evangelie te verspreiden.

 

Baten en lasten overzicht 2017

 

  

Baten

2017

Opbrengsten uit collectes (contant+op rekening)                             

      2.014,80

Bijdrage tienden                             

     9.430,69

Overige giften                                                    

       1.816,55

Pledge voor Wereldevangelisatie

         300,00

Pledge voor Ambstwoning

    8.640,00

BSGR (terug)

          158,40

Support van Moederkerk

        800,00

Totaal                                                                 

   23.160,44

  

  

Lasten

2017

Bijdrage aan moedergemeeten   

       1.150,00

Giften voor Wereldevangelisatie Zwolle          

         300,00

Huisvestingskosten                             

     5.885,15

Onkostenvergoedingen                         

     2.642,87

Gift voor gastpredikers                            

       1.185,05

Reclamekosten: flyers enz.                        

          426,27

ICT kosten                                                   

            371,51

Reiskostenvergoeding                              

        884,80

Kantoor administratiekosten                   

          415,50

Viering feestdagen: Pasen,kerst enz        

            47,65

Gift pastorsmeeting /team/ kerk                                 

          170,00

Ambstwoning vanaf jan 2017

     8.477,62

verblijfkosten gastpredikers

          155,40

BSGR

          158,40

Gift voor conferentiekosten

         825,00

  

  

Totaal                                                         

   23.095,22

  

verschil

            65,22

  

  

  

 

bottom of page