Giften

Wilt u onze kerk financieël ondersteunen?

Dit kan op onderstaand rekeningnummer, t.n.v "Evangeliegemeente de Deur Zoetermeer"

NL66 ABNA 0517 0666 02

Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.

 

Evangeliegemeente De Deur Zoetermeer is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Insstelling (ANBI).

De giften welke door bezoekers van het kerkgenootschap, vallen derhalve onder de aftrek van giften in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Het ANBI-instellingsnummer van het kerkgenootschap is 855201915Lucas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw  schoot geven.  

Het bestuur brengt verslag uit van de uitgeoefende activeiten in enig jaar. Daarin wordt de visie en doelstelling op korte en lange termijn beschreven van het kerkgenootschap en een weergave gegeven van de belangrijkste activiteiten gedurende het verslagjaar. 

 

Bestuurssamenstelling:

N. Thielman, Voorzitter

H. Hersiia, Secretaris

P. Lobato, Penningmeester

 

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning/bezoldiging voor hun werkzaamheden.

 

 

Beleidsplan

In het beleidsplan van Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer is het (financieel) beleid verwoord van de gemeente. Dit beleidsplan geldt voor de periode 2020– 2025 en wordt regelmatig herzien en waar nodig aangepast. Dit plan beschrijft de missie, visie en doelstellingen van de gemeente. Klik hier voor  de beleidsplan.

Contact gegevens

Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer

Bezoekadres:  Zoeteremeer

Postadres: Frans Halsstraat 16, 2712JV Zoetermeer

 

Bankrekeningnummer: NL66ABNA0517066602 

ten name van Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer

 

RSIN: 855201915 Fiscaal nummer: 63357313

 

Voorganger: Dhr. N. Thielman

mobiel: 0643203989  e-mail: dedeurzoetermeer@gmail.com

 

 

Please reload

Wekelijkse samenkomsten:

Zondag: diensten om 11:00 & 18:00uur

Woensdag: dienst om 19:30uur

Oppas aanwezig!

Bel ons:

T: 06-43203989

 

E-mail: dedeurzoetermeer@gmail.com

 

Bankrekening: NL66ABNA0517066602

 

RSIN 855201915

​​Nieuw adres per 1 juli 2020:

Darwinstraat 12