top of page

Gegevens van de rechtspersoon
Naam rechtspersoon               Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer
Statutaire vestigingsplaats      Zoetermeer
Adres                                          Dorpsstraat 18C
2712 AK Zoetermeer
Website                                       www.dedeurzoetermeer.nl
KvK-nummer                             63357313
ANBI-instellingsnummer         855201915
Bestuurder                                 A. Thielman
Secretaris                                   H. Hersilia
Penningmeester                       P. Lobato

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel:
Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer is onderdeel van de Christian Fellowship Ministries. 
Deze internationale fellowship bestaat uit circa 2.100 kerken in circa 117 landen. De eerste kerk is die in Prescott, Arizona (Verenigde Staten). De moederkerk van Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer betreft Evangelie Gemeente De Deur Breda, die een dochter is van Evangelie Gemeente De Deur Zwolle, die weer een directe dochter is van de kerk in Prescott.
De Deur Zoetermeer is opgericht in september 2011 en bestaat in 2018 reeds 7 jaar. De gemeente is in de beginjaren gevestigd door de heer Naldo Thielman, eveneens huidig bestuurder van het kerkgenootschap. Evangelie Gemeente De Deur Zoetermeer staat ingeschreven als Kerkgenootschap Evangelie Gemeente De Deur te Zoetermeer in de Kamer van Koophandel en is tevens aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).

Verslag van de activiteiten 2018
Er zijn vele activiteiten ontwikkeld om het doel van onze gemeente, het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus, mogelijk te maken. 
Het kerkgenootschap heeft diverse muziekavonden en opwekkingsdiensten georganiseerd, waar wij vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontmoeten, mede als gevolg van de diverse promotie activiteiten welke ondernomen zijn.  Tevens zijn deze activiteiten bedoeld als opbouw en bemoediging van de lokale gemeente. Teams uit onze gemeente hebben meerdere malen andere zustergemeenten ondersteund. Ook in het buitenland. In 2018 gingen we met een groep gelovigen uit de Zoetermeerkerk naar Roemenië. 
Rond Pasen en kerst zijn er ook speciale activiteiten geweest, met de bedoeling dat mensen uitgenodigd kunnen worden om kennis te maken met de gemeente.


 Financiële paragraaf:
De inkomsten uit giften en allerlei andere inkomsten bedroegen € 25.159,88.  De totale uitgaven was € 24.851,94. Het resultaat over 2018 was € 337,94 positief. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op het betalen van de onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding en de huisvestingskosten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om hun geloof te delen. Daarnaast worden er veelvuldig kerk activiteiten georganiseerd, hetzij lokaal dan wel op locatie (incidenteel internationaal) om het evangelie te verspreiden.


Baten en lasten overzicht 2018     

      
Baten                                                                    2018
Opbrengsten uit collectes                  €      2.210,88 
Bijdrage tienden                                  €    10.829,00
Overige giften                                      €      3.000,00 
Pledge voor Ambtswoning                €      8.640,00 
Pledge op rekening                             €         510,00
Totaal                                                     €    25.159,88 
   
      
Lasten                                                                      2018
Bijdrage aan moedergemeenten           €       1.304,00 
Huisvestingskosten                                  €       6.437,50
Onkostenvergoedingen                          €       1.626,33 
Gift voor gastpredikers                           €          700,00 
Verblijfkosten gastpredikers                   €          149,00 

Reclamekosten: flyers enz.                      €          248,15 
Reiskostenvergoeding                              €       1.163,97 
Kantoor administratiekosten                        €          304,39 
Vrijwilligers vergoedingen     €       3.000,00 
Vervoerkosten teams: autohuur enz.     €         352,32 
Ambtswoning      €      8.591,31
Gift voor conferentiekosten     €         625,00 

overige    €349,97
   
   
Totaal                                                              €     24.851,94
     
     
   
     
verschil     €          337,94

 

bottom of page