Ali

Hallo, mijn naam is Alsandrellye en wil je vertellen hoe ik God heb leren kennen en wat Hij voor mij heeft gedaan. Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Mijn vader verliet mijn moeder en mijn broertje toen ik 4 jaar oud was. Ik zag hem af en toe en was amper bij de opvoeding die wij nodig hadden. De voorbeelden die ik had kwamen van mijn moeder, oma en ooms. In mijn kinder jaren was ik ontzettend rebels en onbeschoft, ik kreeg vaak straf en had vaak te maken met de school directie. En mij moeder ging zelf soms naar professionele hulp omdat ik onhandelbaar was. Mijn jeugd bestond uit naar school gaan en feesten. Op mijn 16e begon ik alcohol te drinken wat ik dacht dat normaal was omdat iedereen het deed. Alcohol maakte mij zelfverzekerd en ik voelde mij onoverwinnelijk. Zelf zijn we opgevoed met de katholieke religie en met bij geloof en er werd van ons verwacht dat we zouden studeren en op sport zitten en aan een goede toekomst bouwen maar de aandacht van het nachtleven en losbandig leven en verschillende relaties begon meer en meer aan mij te trekken terwijl ik heel goed wist dat ik moest veranderen omdat iedereen mij strafte en omdat het slechter op school en met de sport begon te gaan. Eigenlijk diep in mijn hart miste ik mijn vader en gaf de schuld voor dit alles en zocht ik de aandacht van de mensen om me heen. Op mijn 21e was ik Curaçao zat en wilde naar Nederland gaan om te gaan studeren en mij moeder moedigde mij aan om iets te doen met mijn tekentalent. Toen ik in Nederland kwam begon ik meteen het nachtleven te zoeken, ik leefde van de studie beurs en maakt het op verkeerde vrienden, relaties, de drank en softdrugs. Op zekere hoogte werd ik volwassener en ging samen wonen met een vrouw met wie ik nu een kind heb. Ik dacht dat dit de leegte en gemis van mijn vader en het verlangen om een eigen gezin te hebben in vervulling zou brengen, maar de relatie ging na een aantal jaren stuk
door mijn egoïstisch gedrag van sportschoolverslaving en alcohol gebruik. Kort daarna stierf mijn moeder ook aan kanker, wat mij erg in het hart trof. Mijn moeder was namelijk mijn boeg beeld in het leven geweest en haar sterven brak mij. Om van mijn problemen te vluchten ging ik weer drinken, roken en nieuwe relaties aan te gaan. Maar het gemis van mijn moeder werd groter, totdat ik besloot om naar Breda te gaan wonen. Daar kwam ik weer in hetzelfde cirkeltje van verkeerde keuzes maken, ik begon ook veel schulden te krijgen en faalde heel vaak en kon op een of andere manier niet mijn opleiding afmaken die ik vier jaar daarvoor begonnen was. Ik isoleerde mezelf
compleet van de buitenwereld en begon heel veel last te krijgen van depressies, angsten, schuldgevoelens, vermoeidheid, eenzaamheid en zelfmoord gedachten. Op dat moment verliet iedereen mij aan mijn lot. Maar ik wilde niet opgeven en begon hulp te zoeken bij de dokter en ik ging zelf op Internet zoeken naar antwoorden waardoor ik zelf terecht kwam bij een christelijke organisatie maar dat ging niet door, ik begon zelf religieus te worden en te bidden. In mijn wanhoop begon ik uit te roepen tot God en toevallig een tijd later kwam ik een bekende die bekeerd was tot christen en vertelde mij dat God veel van mijn hield dat Hij zijn enige zoon Jezus werkelijk voor mij
aan een kruis stierf. Ik ging die avond zelf naar een muziek avond en er was een oproep om tot God te komen en hersteld te worden. Ik nam de keuze om vergeving te vragen voor mijn zonden en mijn verleden, op die moment voelde ik alle lasten en vermoeidheid weggaan van mij, en ik ervoer een rust en blijdschap in mijn hart die ik nooit had. Sindsdien heeft God veel wonderen in mijn leven gedaan, Hij heeft mij genezen en verlost van depressies en angsten. Hij heeft het gevoel van afwijzing, eenzaamheid en onzekerheid weggehaald en gaf mij daarvoor waarde, liefde, vrienden, een nuchter verstand en zekerheid van eeuwig leven. Inmiddels heb ik mijn studie afgemaakt en mijn financiën zijn vooruit gegaan. Ook de relatie met mijn vader is hersteld en zijn wij echt goede vrienden geworden. Ik zit nu in een krachtig kerk met een visie om de wereld met het evangelie te bereiken en ik ervaar elke dag Zijn liefde en voorziening, en ben dankbaar dat God mij genadig was om te vergeven. Jezus zegt; komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Jij  kunt ook deze keuze nemen door je hart te openen en Jezus er in laten komen. Hij wil je verlossen, genezen en herstellen, want Hij houdt veel van jou en mij.